ETHISCHE CODE

 

Deze code bevat uitgangspunten en richtlijnen die gehanteerd worden in mijn begeleiding.

etHische
code

Als professional houd ik me aan deze code en werk ik volgens deze

code. De basisvoorwaarden voor coaching, counseling, therapie en

supervisie zijn eerlijkheid, integriteit, onpartijdigheid, respect,

verantwoordelijkheid en autonomie-bevorderend.

 • Anja Bijker handelt enkel en alleen op basis van wat zij naar eigen

  waarden en normen kan verantwoorden. 

   

 • Anja Bijker stelt zich dienstverlenend op en stelt haar

  cliënten hierbij centraal. 

   

 • Anja Bijker biedt vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijke niveau.

   

 • Anja Bijker zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie nooit

  achterhaald kan worden via overlappende netwerken van relaties.

   

 • Anja Bijker beschermt altijd de identiteit van haar cliënten.

  Ook in discussies met collegae of tijdens supervisie- en/of

  intervisiegesprekken.

   

 • Tijdens en rond de begeleidingsrelatie stelt Anja Bijker

  duidelijke grenzen.

   

 • Anja Bijker houdt rekening met de effecten van

  overlappende relaties.

   

 • Anja Bijker verplicht zich tijdens de sessies voldoende

  begeleidingskwaliteiten en -technieken in te brengen om het

  afgesproken begeleidingstraject bevredigend te doen plaatsvinden.

 • Anja Bijker doet al het mogelijke om de kwaliteit van haar werk

  te controleren, haar eigen competentie te verbeteren en steeds

  binnen de grenzen van die competentie te werken. 

 • Anja Bijker maakt regelmatig gebruik van geschikte

  supervisie en/of intervisie.

   

 • Anja Bijker investeert een belangrijk deel van haar tijd in

  studie en verdere professionele ontwikkeling.

   

 • Anja Bijker blijft op de hoogte van de meest recente

  ontwikkelingen op haar vakgebied.

   

 • Anja Bijker geeft eerlijk en volledig inzicht in haar kwalificaties

  en beperkingen wanneer daarnaar gevraagd wordt.

   

 • Anja Bijker zal haar overwicht als professional nimmer
  misbruiken, noch haar kennis en kunde. 

   

 • Anja Bijker geeft op zijn hoogst vrijblijvende adviezen.

  De cliënt heeft de vrijheid om er al dan niet gehoor aan te geven.

   

 • Anja Bijker werkt op een dusdanige manier dat zowel de

  menselijke gemeenschap als de uniciteit van het individu wordt

  gerespecteerd.

   

 • Anja Bijker respecteert de culturele context en het wereldbeeld

  van haar cliënt. 

   

 • Anja Bijker heeft de verantwoordelijkheid om op een respectvolle

  manier te werken met haar cliënten en hen te stimuleren tot het

  zelfstandig maken van beslissingen binnen hun eigen geloof, normen

  en waarden.

 • Anja Bijker is verantwoordelijk voor het aangaan van een

  behandelovereenkomst met haar cliënten.

   

 • Anja Bijker is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van

  grenzen tussen zichzelf en haar cliënten. Begeleiding d.mv. therapie,

  counseling en coaching is een formele contractuele relatie en niets

  anders.

 • Anja Bijker volgt tevens de Ethische code van VIV, RBCZ en SBLP.

  Algemeen

  KvK Den Haag 28112330
  Btw-nr NL001584158B02

  whatsapp

  (06) 30402975

  Adres

  Visserijschool 19,
  2225 WW, Katwijk aan Zee

  neem contact op

  13 + 14 =

  © Anja Bijker copyright 2022